Wie kan lid worden?
SOMIVAL is een sportclub die sport en ontspanning aanbiedt aan personen met een beperking en/of chronische aandoening. Hun individuele begeleiders, familieleden, algemene begeleiders of helpers en supporters zijn ook van harte welkom.

Types lidmaatschap en lidgeld

  • Sporters: 30 euro per persoon per sportjaar. Voor andere sporters uit hetzelfde gezin: 25 euro per persoon per sportjaar
  • Individuele begeleiders en familieleden: 25 euro per persoon per jaar
  • Supporters, helpers en sympathisanten: 25 euro per persoon per jaar
  • Leden die vrijgesteld zijn van lidgeld maar toch deelnemen aan sportactiviteiten binnen SOMIVAL betalen 30 euro lidgeld
  • Begeleiders van meerdere sporters, trainers, coaches, scheidsrechters en bestuursleden betalen geen lidgeld. Hun aansluiting, inclusief verzekering, wordt door de club betaald

Betaling van het lidgeld gebeurt door het desbetreffende bedrag te storten op rekening IBAN BE20 8804 8913 3156, met vermelding van naam en 'lidgeld'.

Wat krijgt men als lid?

  • Deelnamemogelijkheid aan alle activiteiten, aangeboden door de club
  • Deelname aan competitie, volgens de reglementering binnen de federatie
  • Voor de sporters, begeleiders, trainers, coaches, scheidsrechters aansluiting bij de federatie G-Sport Vlaanderen
  • Verzekering

Procedure
Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid, bij wijze van proef, twee opeenvolgende keren deel te nemen aan activiteiten als kennismaking.
Indien men wenst aan te sluiten dient er een formulier ingevuld en ondertekend te worden. Daarenboven is er een medisch attest, ondertekend door een dokter, noodzakelijk voor de verzekering.
Het aangesloten lid neemt inzage van de gedragscode en dient die na te leven.
Wenst u lid te worden, gelieve contact op te nemen met het secretariaat (secretariaat@somival.be).