Het begon in 1976: mensen met een handicap leren zwemmen en hen de kans bieden in eigen streek de zwemsport te beoefenen. Dit was de eerste doelstelling van de initiatiefnemers Bo Devos zaliger en Jaak Desloovere, een geslaagde start. Bo Devos was de eerste voorzitter tot december 1988. Jean-Pierre Vandemaele was interim-voorzitter tot einde december 1989.
Kurt Vanryckeghem nam de voorzittershamer in handen tot december 2001. Hij kon dit niet langer combineren met zijn functie als schepen binnen de stad Waregem. Inmiddels is Kurt burgemeester voor zijn derde ambtstermijn. Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de sportclub gaf hij de voorzittershamer door aan Lucien De Bels. Lucien was voormalig Algemeen Secretaris van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport (nu Parantee-Psylos). Hij was ook gedurende meerdere jaren secretaris van de sportclub Quadrille, een club die zich richt naar Paralympische ruitersport voor mensen met een handicap.
De aanpassingen van de zwemaccommodatie in De Treffer, waarbij naast het klassieke bad, nu ook ruimte is voor recreatieve zwempret, betekende voor SOMIVAL een belangrijke meerwaarde. De nodige aanpassingen werden gedaan om de infrastructuur beter toegankelijk te maken.
Naast het zwemmen werd er ook hoe langer hoe meer aandacht besteed aan andere sporten en activiteiten. Nieuwe sporten waren onder andere atletiek, boccia, powerchair hockey en paardrijden.