jun  05 2014

Zwemmen bij SOMIVAL: Begeleiders van harte welkom

Wekelijks zijn er 100 tot 120 deelnemers. Een belangrijk aspect is de begeleiding van deze mensen.

Gezien de steeds groeiende belangstelling zijn BIJKOMENDE BEGELEIDERS van harte welkom!

Een speciale opleiding is hiervoor niet vereist. Je moet minimum 16 jaar zijn en goed kunnen zwemmen.

Een sociale ingesteldheid en interesse voor de doelgroep (mensen met een beperking) zijn de basisvereisten.

Er kunnen ook afspraken gemaakt worden omtrent de zaterdagen waarop men aanwezig kan zijn.

Ieder jaar wordt er een interne vorming gegeven die vooral gericht is naar veiligheid in en rond het zwembad.

Wat is de motivatie om dit te doen?
De dankbaarheid van de mensen, die deze begeleiding zeer waarderen, en het zien dat zij hierdoor gelukkig zijn en echt genieten van deze activiteit. Hieraan meewerken in een familiale sfeer is DE motivatie om het te doen. Mee genieten van het recreatieve en het sportieve, gekoppeld aan sociale contacten.

Heeft u hiervoor interesse? Neem dan contact op met ons secretariaat via mail ( secretariaat@somival.be) of via telefoon (0477 62 54 25).

Even komen kijken, proberen, kennis maken en een informatief gesprek is steeds mogelijk zonder enige verbintenis.