feb  28 2017

Tussenkomst Mutualiteit in lidgeld van de sportclub

Blijkbaar is het nog niet bij iedereen bekend, maar bij uw mutualiteit kan u een deel recupereren van het betaalde lidgeld. Hiervoor dient er een formulier te worden opgevraagd bij uw mutualiteit. Dat document moet u laten door SOMIVAL en daarna terugsturen naar de mutualiteit.